Türkiye'de gayrimenkul değerleme uzmanlığı

Türkiye de gayrimenkul değerleme uzmanlarını, bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) temsil etmektedir.

Türkiye'de gayrimenkul değerleme uzmanlığı
Türkiye'de gayrimenkul değerleme uzmanlığı

Dünya'da genelde İşletme ve Finansla ilgili bir meslek dalı olup;Türkiye'de ise bankaların kredi geri dönüşlerinde sıkıntı yaşamamak için alakası olmasa da Türkiye'de gayrimenkul değerleme uzmanlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge planlama, İnşaat mühendisliği, Peyzaj mimarlığı, Harita mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği gibi mesleklerle uğraşanların ikinci bir meslek olarak yaptıkları bir mesleklerarası disiplin olup son yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabi tutulmuş ve bu mesleği sadece işinin uzmanı kişiler tarafından yapılması amacıyla sınavlar açılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanların, gayrimenkul değerlemesi alanında üç yıl tecrübe kazandıktan sonra SPK onaylı gayrimenkul değerleme uzmanı olmaları mümkün olabilmektedir.

Türkiye'de gayrimenkul değerleme uzmanlarını, bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) temsil etmektedir.

Değerleme Uzmanlığı, iki tip lisanstan oluşmaktadır. Birincisi; Konut Değerleme Uzmanlığı, ikincisi ise Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı'dır. İsminden de anlaşıldığı üzere Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı daha genel kapsamlıdır.

Lisanslama sınavları SPL tarafından yapılmaktadır. Modüllerden oluşan sınavı birden fazla oturumda tamamlamak mümkündür.